Το BREXIT, εάν τελικά υλοποιηθεί, θα έχει περισσότερα οφέλη

για τους Έλληνες φοιτητές παρά αρνητικές επιπτώσεις:
·    η ισοτιμία της Βρετανικής λίρας σε σχέση με το Ευρώ

έχει ήδη πέσει με άμεση συνέπεια το κόστος διαβίωσης των

Ελλήνων φοιτητών να είναι από τώρα χαμηλότερο από πέρυσι
·    Τα κρατικά φοιτητικά δάνεια διδάκτρων προς τους

φοιτητές-πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσουν

να ισχύουν.
(Σε ενίσχυση αυτής της θέσης της Βρετανικής κυβέρνησης,

ήδη έχει ανακοινωθεί επιχορήγηση διδάκτρων υπό

τη μορφή κρατικών δανείων και για τα

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών από τον Ιούλιο του 2016.)
·    Οι δυνατότητες εργασίας στη Βρετανία για τους

Έλληνες φοιτητές Βρετανικών Πανεπιστημίων βελτιώνονται

περαιτέρω διότι οι νομοθεσίες που τυχόν θα αλλάξουν μέχρι το

2019 θα θίγουν όσους δεν έχουν Βρετανικό πτυχίο
·    Η Βρετανική οικονομία  αποκτά μία ευελιξία στη

διαπραγμάτευση διακρατικών Εμπορικών συμφωνιών –

κάτι που ήδη ξεκίνησε με τις χώρες της Κοινοπολιτείας

(Commonwealth) – με αποτέλεσμα να ενισχύει περαιτέρω

τις δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων του

Βρετανικού Εκπαιδευτικού συστήματος (και των αντίστοιχων Ελλήνων)

σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία αλλά και η ίδια η

Μ.Βρετανία που θα είναι και το κέντρο υλοποίησης όλων των συμφωνιών

 

Α)  Για τους ήδη υπάρχοντες φοιτητές που τώρα φοιτούν

στη Μ. Βρετανία και όσους έχουν ήδη κανονίσει να

ξεκινήσουν σπουδές φέτος το Σεπτέμβρη του 2016:

Δεν αλλάζει τίποτε.  ‘Οτι έχει ισχύσει για το πρώτο

έτος σπουδών συνεχίζει και για τα επόμενα έτη χωρίς

καμμία μεταβολή ή επιρροή.   Πρώτον γιατί το Βρετανικό

Κράτος δεν αλλάζει ποτέ τους όρους των συμφωνιών του

και δεύτερον γιατί έχουμε ήδη λάβει στο NETWORK

καθησυχαστικές/ενθαρρυντικές επιστολές κατευθείαν

από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια που το επιβεβαιώνουν.

Μια ευχάριστη έκπληξη από την πιθανή πτώση της

λίρας σε σχέση με το ευρώ είναι ότι θα κάνει τα κόστη

και της διαβίωσης και των διδάκτρων φτηνότερα και οι

σπουδές θα κοστίζουν λιγότερα ευρώ στις Ελληνικές οικογένειες.

(σ.σ. Το οικονομικό όφελος για τις Ελληνικές οικογένειες

απο την διαφαινόμενη πτώση της ισοτιμίας θα είναι

ανάλογο με το επίπεδο στο οποίο θα σταθεροποιηθεί η

σχέση ευρώ/λίρας.  Το όφελος από μια πτώση της λίρας

8-12% μπορεί να φτάσει σε εξοικονόμηση 2,000 ή και

3,000 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή/ρια, μπορεί και παραπάνω).

B)  Για όσους σκοπεύουν να εισαχθούν σε Βρετανικά

Πανεπιστήμια τα επόμενα 2 έτη, 2017 και 2018:

Μέχρι να υλοποιηθεί η έξοδος της Βρετανίας από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (εαν τελικά υλοποιηθεί), οι φοιτητές

που θα εισαχθούν το 2017 και 2018 θα ξεκινήσουν να

σπουδάζουν με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν

τώρα μια και το καθεστώς δεν προβλέπεται να αλλάξει

μέχρι και την ημέρα της πιθανής εξόδου γιατί μέχρι τότε η

Βρετανία θα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσο για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών αυτών,

θα γίνει με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν το πρώτο έτος της

εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο (αποκλείεται οποιαδήποτε

αλλαγή συνθηκών ή όρων από το Βρετανικό κράτος στη

μέση της φοίτησης).

Γ)  Εάν υλοποιηθεί τελικά η έξοδος της Βρεταννίας

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα χρόνια:

Όπως προβλέπεται η ισοτιμία της λίρας σε σχέση με το ευρώ

θα πέσει και θα διατηρείται σε χαμηλότερα  επίπεδα με στόχο

την ενίσχυση των εξαγωγών της Βρετανίας. Επειδή οι

Πανεπιστημιακές σπουδές αποτελούν τεράστια εξαγωγική

δύναμη για τη Βρετανία (όπως ο τουρισμός για την Ελλάδα)

δεν προβλέπεται αύξηση στα δίδακτρα ώστε να μην

επηρεαστεί η αγορά τους (με μείωση ζήτησης) και να μην

δημιουργηθεί πτώση ζήτησης για σπουδές από πολίτες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αποτέλεσμα, οι σπουδές στη Βρετανία

να γίνουν για εμάς τους Έλληνες (και για όλους τους Ευρωπαίους)

περισσότερο ελκυστικές μια και θα κοστίζουν λιγότερα ευρώ και για

τα δίδακτρα και για το κόστος διαβίωσης των φοιτητών.

Σημειωτέον ότι το ύψος των διδάκτρων για τους Ευρωπαίους

φοιτητές καθορίζεται από τους ίδιους τους Βρετανούς και όχι

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Συνεπώς, για να μη χάσουν τους

Ευρωπαίους φοιτητές,  είναι εντελώς στο χέρι των Βρετανών

να διατηρήσουν τις ίδιες χρεώσεις διδάκτρων όπως και όλες

τις άλλες οικονομικές τους σχέσεις και συνεργασίες με τους

πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως πχ η Νορβηγία

που δεν ήταν ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ακόμη και αν ποτέ συνέβαινε μία μικρή αύξηση των διδάκτρων,

η πεσμένη ισοτιμία της λίρας θα την εξισορροπούσε,

φέρνοντας τα δίδακτρα στα ίδια επίπεδα με τώρα.

Ένα αρνητικό (κυρίως για ανειδίκευτους μετανάστες)

στοιχείο, εάν τελικά η Βρετανία βγει από την Ευρωπαϊκή

Ένωση, είναι η μείωση της ελεύθερης μετανάστευσης στη

χώρα αυτή για εργασία.  Παρόλα αυτά θα υπάρχει δυνατότητα

(όπως π.χ. και στη Νορβηγία) να μπορούν οι Ευρωπαίοι

πολίτες να εργάζονται στη Βρετανία αλλά με ελεγχόμενο τρόπο

(όχι αναξέλεγκτα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει εντός

των κρατών μελών της).

Αυτό όμως θα αφορά κυρίως στις απλές θέσεις εργασίας

(blue collar jobs) και όχι στις θέσεις εργασίας υψηλής

εξειδίκευσης (white collar jobs), θέσεις που αφορούν

άτομα με τίτλους Bachelor και Master για τις οποίες θα

συνεχιστεί να υπάρχει ευνοϊκό μέλλον.

Τελος, όσον αφορά στα Βρετανικά κρατικά δάνεια

διδάκτρων προς τους φοιτητές-πολίτες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, αυτή η πολιτική ως γνωστόν είναι καθαρά επιλογή

της Βρετανικής κυβέρνησης προς τους φοιτητές της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (και όχι επιβολή ή υποχρέωση

από την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Τα δάνεια αυτά υπό τη μορφή χρηματοδότησης

(χωρίς ανάγκη εγγυητή ή υποθήκης όπως συμβαίνει με

τα τραπεζικά δάνεια) έχουν θεσπισθεί ως κίνητρα προσέλκυσης

περισσοτέρων Ευρωπαίων φοιτητων στη Βρετανία και

ενίσχυσης των Βρετανικών Πανεπιστημίων, των τοπικών

οικονομιών και των Βρετανικών εξαγωγών.  Συνεπώς η

Βρετανική κυβέρνηση έχει σοβαρούς λόγους να τα διατηρήσει.

Συμπέρασμα:  Η εκτίμηση μας από όλα τα παραπάνω είναι

πως ακόμα και αν τελικά η έξοδος της Βρετανίας υλοποιηθεί –

2 χρόνια μετά απο σήμερα – αυτό πιθανότατα θα αποδειχθεί ως

μια θετικότατη εξέλιξη για τους Έλληνες φοιτητές/ριες των

Βρετανικών Πανεπιστημίων οι οποίοι θα μπορούν πλέον να

σπουδάζουν με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και σε πλεονεκτική

θέση στη Βρετανική αγορά εργασίας, η οποία θα απορροφά

μόνο στελεχιακό προσωπικό Υψηλής Εξειδίκευσης, δηλαδή

τους κατόχους τίτλων Bachelor και Master.

Τελευταία Νέα (SLC-Student Loans Company, 27/06/2016):

Σχετικά με τα Φοιτητικά Δάνεια, η ίδια η κρατική

υπηρεσία χορήγησης φοιτητικών δανείων της Βρετανίας

δημοσίευσε την παρακάτω ανακοίνωση προς ακύρωση όλων

των φημών και περιπτώσεων παραπληροφόρησης που

κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες.

Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων η Βρετανική κυβέρνηση

διαβεβαιώνει ότι:

«Οι υπήκοοι της ΕΕ (ή τα μέλη της οικογένειάς τους) που

επί του παρόντος αξιολογούνται στον τομέα της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης ως επιλέξιμοι για να λάβουν δάνεια ή/και

επιχορηγήσεις από την SLC, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν

αυτά τα δάνεια και τις επιχορηγήσεις μέχρι να τελειώσουν

τις σπουδές τους. Αυτό ισχύει και για όλες τις μορφές

χρηματοδότησης των φοιτητών από την SLC για σπουδές

στην Αγγλία τις οποίες δικαιούνται οι υπήκοοι της ΕΕ.»

«Οι κανόνες που ισχύουν για τους υπηκόους της ΕΕ

(ή των μελών της οικογένειάς τους), που έχουν υποβάλει

αίτηση για θέση και έναρξη σπουδών στο πανεπιστήμιο

από τον φετεινό Αύγουστο (σ.σ. Εισαγωγή στο Α’ Έτος το

Σεπτέμβριο 2016) και χρήζουν οικονομικής υποστήριξης,

παραμένουν αμετάβλητοι. Η SLC θα αξιολογήσει τις αιτήσεις

αυτές κατά τα ισχύοντα κριτήρια επιλεξιμότητας και θα

παρέχει δάνεια ή/και επιχορηγήσεις κανονικά όπως μέχρι σήμερα.»

Ήδη τα περισσότερα Βρετανικά Πανεπιστήμια έχουν

δημοσιεύσει ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες τους, στις οποίες

εγγυώνται πως δεν θα υπάρξει καμμία αλλαγή στα Δίδακτρα

τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια, καμμία αλλαγή εν μέσω

σπουδών, όπως επίσης καμία αλλαγή στη διευκόλυνση

παροχής των Φοιτητικών Δανείων.

Ενδεικτικά δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις 3 Πανεπιστημίων

από Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία και στο τέλος την

ανακοίνωση του κρατικού οργανισμού παροχής φοιτητικών δανείων.

Επίσημες Ανακοινώσεις

University of Coventry : Our guarantee on

EU student fees for the next five years

http://internationaloffice.cmail2.com/t/

ViewEmail/y/3871F0E09F621610/F270625 916F7B5DA1726EA5DA1051479

University of South Wales: EU students and USW

http://www.southwales.ac.uk/story/2313/?utm_source=University%20of%20South%2 0Wales

University of Edinburgh: No change for existing

and future EU students arriving in 16/17 and 17/18 for

the duration of their studies

http://www.ed.ac.uk/news/eu/principals-statement

Student Loans Company: Loans for EU Nationals

http://www.slc.co.uk/media/latest-news/eu-nationals-and-student-finance-in-england.aspx

Μελέτη:  Πέτρος Τσιτσιρίκος,  networkfoundation.gr

ΥΓ. Επειδή τα τοπικά media κατακλίζονται από

παραπληροφόρηση και από γνώμες ατόμων που δεν γνωρίζουν

τι ισχύει, εαν θέλετε να είστε ενήμεροι σχετικά με τις Βρετανικές

σπουδές και το Brexit, σας συμβουλεύουμε να παρακολουθείτε

τα sites των ίδιων των Πανεπιστημίων οπου υπάρχουν

τακτικές και επίσημες ενημερώσεις.

Αν θέλετε περισσότερη ανάλυση και υπεύθυνους σχολιασμούς,

τοτε μπορείτε να μπαίνετε στα sites του BBC και των γνωστών Βρετανικών εφημερίδων (Times, Telegraph, Independent κλπ).

CALL ME BACK – Δωρεάν Ενημέρωση
παρακαλώ ενημερώστε με τηλεφωνικά
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Αθήνα: (210) 748-8131 Θεσσαλονίκη: (2310) 240-394
Υπόλοιπη Ελλάδα και Κύπρος: (2310) 240 394

Advertisements