Επαγγέλματα που άντεξαν στην κρίση και παρουσίασαν αυξημένο αριθμό προσλήψεων παρουσίασε σε έκθεση της η ΕΛΣΤΑΤ.  Ειδικότερα η λίστα της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνει 10 επαγγέλματα με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό προσλήψεων, σε τομείς τροφίμων, υγείας αλλά και ανειδίκευτους εργάτες.

Διοικητικοί και εξειδικευμένοι γραμματείς

Οικονομολόγοι

Μάγειρες

Επαγγελματίες Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Άλλα επαγγέλματα του κλάδου υγείας

Ανειδίκευτοι εργάτες

Επιχειρηματικές υπηρεσίες, διαχειριστές

Μηχανικοί (εξαιρουμένων αυτών της ηλεκτροτεχνικής)

Τρόφιμα και συναφή προϊόντα, χειριστές μηχανών

Ταμίες και υπάλληλοι διανομής εισιτηρίων

Πηγή: /frapedoypoli.blogspot.com

Advertisements