Με βαθμό 1.33 και 0 σε Αρχαία και Ιστορία μπήκε στην Ιταλική Φιλολογία. Με γραπτά λίγο πάνω από το 0 πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Με βαθμό 1.33 και 0 σε Αρχαία και Ιστορία μπήκε στην Ιταλική Φιλολογία
 

Στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις οι βάσεις εισαγωγής για πολλά τμήματα διαμορφώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά. Εκτός όμως από τα μόρια το Υπουργείο ανακοινώνει και το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης όπου δεν είναι άλλος από το μέσο όρο της βαθμολογίας των 6 ή 7 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων χωρίς όμως να υπολογίζονται οι συντελεστές βαρύτητας.
Ο Γενικός Βαθμός πρόσβασης αντικατοπτρίζει καλύτερα το πώς τα πήγαν οι υποψήφιοι αφού σε πολλές περιπτώσεις τα μόρια είναι αυξημένα λόγω των συντελεστών στα ειδικά μαθήματα. Μέσα από την ανάλυση στην οποία προχωρήσαμε διαπιστώνουμε ότι μαθητές κατάφεραν να εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ γράφοντας λίγο πάνω από το 0! Κυρίως αυτό συμβαίνει σε τμήματα όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα. Για παράδειγμα στο τμήμα Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας Αθήνας ο τελευταίος πέρασε έχοντας γράψει 0, στα δυο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, ενώ ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης, δηλαδή ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 6 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ήταν 1.33.
Στο αντίστοιχο τμήμα της Θεσσαλονίκης ο τελευταίος εισαχθείς είχε βαθμολογία στα αρχαία και στην ιστορία 4,3 ενώ ο μέσος όρος των 6 μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά ήταν 3.95. Άλλα και στα τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηγουμενίτσας και Λευκάδας ο μέσος όρος των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ήταν 2.81 για τον τελευταίο εισαχθέντα στην Ηγουμενίτσα και 3.33 για τη Λευκάδα.
Συνολικά υπάρχουν 120 τμήματα όπου οι τελευταίοι εισαχθέντες με βαθμολογία κάτω από τη βάση στα 6 ή 7 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα κατάφεραν να πετύχουν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μάλιστα σε 6 τμήματα ο γενικός βαθμός πρόσβασης (μέσος όρος 6 -7 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων μετά από την αναπροσαρμογή τους με τον προφορικό βαθμό) κυμαίνεται από 1.33 έως 4.33.
Εκτός από το τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας Αθήνας όπου με 0 σε δυο βασικά μαθήματα υποψήφιοι πέτυχαν την εισαγωγή τους υπάρχουν και άλλες σχολές όπου σημειώθηκε το πιο πάνω φαινόμενο. Συγκεκριμένα με βαθμολογία στα δυο βασικά μαθήματα 3.6 και 3.7 εισήχθησαν μαθητές στα τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Λευκάδα και Φωτογραφίας στο ΤΕΙ Αθήνας.

ΤΜΗΜΑ
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
Άθροισμα δυο μαθημάτων βαρύτητας
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
1.33
0.0
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
2.81
6.5
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
3.33
3.6
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
3.95
4.3
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
4.27
6.3
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.
4.33
7.0
 
 
 
Πέρα όμως από τις αναλύσεις για τα τμήματα όπου σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος και πτώση είναι σημαντικό να δούμε και άλλη μια παράμετρο που δεν είναι άλλη από τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον πρώτο και στον τελευταίο εισαχθέντα.
Μέσα από τη στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι σε πολλά τμήματα υπάρχει ένα «χάσμα» ανάμεσα στον πρώτο, που πιθανόν δήλωσε το τμήμα συνειδητά λαμβάνοντας υπόψη του και οικονομικά κριτήρια (τόπος διαμονής των γονέων) άλλα και στον τελευταίο που πιθανόν να δήλωσε το τμήμα χωρίς να αποτελεί πρώτη του επιλογή απλά το επέλεξε είτε για να «γεμίσει» το μηχανογραφικό του δελτίο είτε για να εισαχθεί σε μια σχολή έστω και χαμηλόβαθμη. Μέσα από τη στατιστική ανάλυση διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν 67 τμήματα όπου η διαφορά σε μόρια ανάμεσα στον πρώτο και τον τελευταίο είναι μεγαλύτερη από 5000 μόρια. Στην ανάλυση αυτή η μεγαλύτερη βαθμολογική διαφορά αφορά το τμήμα Ιταλικής Γλώσσας Αθήνας όπου 16147 μόρια χωρίζουν τον πρώτο από τον τελευταίο.
Αριθμός τμημάτων
67
Εύρος διαφοράς πρώτου τελευταίου σε μόρια
16.147-5000
Αριθμός τμημάτων
192
Εύρος διαφοράς πρώτου τελευταίου σε μόρια
4.999-3000
Αριθμός τμημάτων
189
Εύρος διαφοράς πρώτου τελευταίου σε μόρια
2999-1000
 
 
ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
16.147
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
15.465
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
13.638
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
12.884
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
9.887
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
9.457
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
9.206
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)
8.999
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
8.079
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7.985
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
7.453
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)
7.428
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
7.220
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
7.129
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
7.124
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7.061
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.)
6.790
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
6.755
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.)
6.689
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
6.649
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
6.614
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
6.520
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
6.425
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
6.352
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
6.300
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
6.248
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
6.230
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.)
6.229
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
6.199
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)
6.133
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
6.123
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
6.122
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.
5.996
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
5.989
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)
5.848
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
5.847
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
5.828
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)
5.821
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
5.788
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
5.712
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
5.701
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
5.638
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
5.604
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
5.595
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
5.583
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
5.575
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
5.522
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
5.521
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
5.517
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
5.505
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
5.414
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
5.382
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
5.342
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
5.340
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
5.333
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
5.323
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
5.237
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
5.218
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)
5.140
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
5.134
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
5.134
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
5.126
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
5.117
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
5.116
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
5.093
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
5.035
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
5.024
Καλόγηρος Βασίλειος
Υπ.Διδάκτωρ Π.Θ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Employ
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s